fiestras
Galego Español English

INVESTIGACIÓN /
Plan de traballo

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

------------------------------------------------

2.DEFINICIÓN DO ÁMBITO DE TRABALLO

------------------------------------------------

3.INVENTARIO E ESTUDIOS DOS RECURSOS

   - RECURSOS MARIÑOS

   - RECURSOS TERRITORIAIS

   - RECURSOS CULTURAIS

   - RECURSOS TURÍSTICOS

------------------------------------------------

4. SOPORTES

------------------------------------------------

5. NORMATIVA

------------------------------------------------

6.SISTEMA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA

------------------------------------------------

7.ANÁLISE DO MERCADO TURÍSTICO

------------------------------------------------

8.DEFINICIÓN DOS CENTROS POR TIPOLOXÍA

------------------------------------------------

9.ESTUDIOS

   - RECURSOS TERAPÉUTICOS MARIÑOS

   - RECURSOS TERRITORIAIS

   - RECURSOS CULTURAIS

   - RECURSOS TURISTICOS

   - NORMATIVA

   - ANALISE DO MERCADO TURISTICO

------------------------------------------------