fiestras
Galego Español English

GRUPO DE INVESTIGACIÓN /
Laborate

Laboratorio do Territorio (LaboraTe) é un grupo de investigación e docencia integrado por profesores e investigadores de diferentes áreas de coñecemento, onde o territorio en sentido amplo, e especialmente o territorio rural, constitúen o seu principal ámbito de traballo.

O feito de estar integrados dentro dunha Escola de Enxeñería, orienta tódalas nosas actividades cara a investigación-acción, é dicir, cara un desenvolvemento integral do medio rural que orixine a mellora da calidade de vida dos seus habitantes.

----------------------------------------

USC

----------------------------------------
http://laborate.usc.es
----------------------------------------

----------------------------------------
Inés Sante Riveira
Investigador principal
Profesora Axudante. USC.
----------------------------------------

----------------------------------------
Rafael Crecente Maseda
Profesor titular. USC.
----------------------------------------

----------------------------------------
David Miranda Barros
Profesor USC.
----------------------------------------