fiestras
Galego Español English

XORNADA DE PRESENTACIÓN

PRESENTACION PROYECTO:
LA TALASOTERAPIA COMO MOTOR DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA GALICIA

20 NOVEMBRO 2009.
MUSEO DO MAR DE GALICIA. Avenida Atlántida 160. 36208 - VIGO

PROGRAMA

10.00 HORAS presentación da Xornada.
Secretaria Xeral de Turismo, Carmen Pardo.
Director Museo do Mar, Pablo Carrera.
Director de Crecente Asociados, Mario Crecente. Arquitecto.

10.30 HORAS Conferencia de apertura
SITUACION ACTUAL DO TURISMO NO MUNDO: NOVAS PERSPECTIVAS.
D. Eugenio Yunis. Director de Programa e Coordinación da Organización Mundial do Turismo

11.00 HORAS Presentación proxecto de investigación:
“A TALASOTERAPIA: como motor de desenvolvemento sostible para Galicia”

Presentación.
Mario Crecente Maseda. Director Crecente Asociados
Patrimonio marítimo.
Dionisio Pereiro. Licenciado en Ciencias Económicas e Historiador
Aguas marinas e hidrología.
Rosa Meijide. Catedrática de Hidroloxía médica UDC.
Peloides na costa galega.
Lourdes Mourelle. Doutora en Farmacia
Os baños de Ola en Galicia.
Mónica Crisóstomo Besada. Master en Turismo termal
Sistema de información xeográfica Talasogalicia.
Rafael Crecente Maseda. Director Laborate USC
Aspectos xurídicos do proxecto.
Ana Maria Crecente Maseda. Licenciada en Dereito
A talasoterapia na industria turística mundial.
Paul T. Simons. Consultor en Turismo e termalismo
Resultado do Proxecto de Investigación.
Mario Crecente. Director de Crecente Asociados

12.30 HORAS Conferencia de Clausura
O PATRIMONIO MARITIMO GALEGO: PROPOSTAS DE RECUPERACION
Cesar Portela. Arquitecto

13.00 HORAS Itinerario do Patrimonio Marítimo Ría de Vigo
Embarcación do patrimonio marítimo galego. Nauja . Refrixerio a bordo da embarcación.

15.00 HORAS retorno ó Museo do Mar
Fin da xornada